Tommee Tippee เครื่องอุ่นนมและอาหาร Baby food

2,337 ฿

Tommee Tippee เครื่องอุ่นนมและอาหาร Baby food & bottle warmer สำหรับอุ่นได้ทั้งขวดนม และภาชนะใส่อาหารแบบพลาสติก และแบบแก้ว ใช้งานง่าย เพียงหมุนเลือกระดับความร้อนให้เหมาะสมกับอุณหภูมิตั้งต้น หรือภาชนะที่บรรจุ

รายละเอียดเพิ่มเติม

Tommee Tippee Baby food & bottle warmer เครื่องอุ่นนม และอาหาร

อุ่นพร้อมเสริ์ฟใน 4นาที* (ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิตั้งต้นของนม)
อุ่นได้ทั้งขวดนม และภาชนะใส่อาหารแบบพลาสติก และแบบแก้ว
ใช้งานง่าย เพียงหมุนเลือกระดับความร้อนให้เหมาะสมกับอุณหภูมิตั้งต้น หรือภาชนะที่บรรจุ (ศึกษาได้จากคู่มือการใช้งานผลิตภัณฑ์)
หลังจากการตั้งค่า เครื่องจะทำงานอัตโนมัติ
ปลอดสาร BPA