Brew On Wild กาแฟสดพร้อมถุงดริป dip01 (1แพค บรรจุ 10 ซอง)

450 ฿

Brew On Wild กาแฟสดพร้อมถุงดริป dip01 Brew on wild กาแฟอะราบิก้า อ.แม่ออนเชียงใหม่ ชงง่ายขั้นตอนไม่ยุ่งยาก ไม่ต้องใช้เครื่องชงก็ได้รสชาตแท้ๆ ของกาแฟสดหอมอร่อย กาแฟสดในถุงดริปพร้อมดื่มฉีกซองชงดื่มได้เลย *(1แพค
บรรจุ 10 ซอง)

รายละเอียดเพิ่มเติม

-Brew on wild กาแฟอะราบิก้า อ.แม่ออนเชียงใหม่
-ชงง่ายขั้นตอนไม่ยุ่งยาก ไม่ต้องใช้เครื่องชงก็ได้รสชาต
แท้ๆของกาแฟสดหอมอร่อย
-กาแฟสดในถุงดริปพร้อมดื่มฉีกซองชงดื่มได้เลย *(1แพค
บรรจุ 10 ซอง)