ซื้อ E-voucher วิลล่า มาร์เก็ต Villa Market มูลค่า 300 บาท

300 ฿

E-voucher วิลล่า มาร์เก็ต Villa Market (ทุกรายการ ยกเว้นวิสกี้) มูลค่า 300 บาท วิธีการใช้คูปอง เมื่อสมาชิกมูลมอลทำการชำระเงินแล้ว ขั้นตอนการตรวจสอบและนำ E-Voucher ไปใช้มีดังนี้ 1. กดเลือก รูปสัญลักษณ์ E-Voucher ที่บริเวณมุมบนขวาบนหน้าแอปพลิเคชั่น

รายละเอียดเพิ่มเติม

สิ่งที่คุณจะได้รับ
E-voucher วิลล่า มาร์เก็ต (ทุกรายการ ยกเว้นวิสกี้) มูลค่า 300 บาท

วิธีการใช้คูปอง
เมื่อสมาชิกมูลมอลทำการชำระเงินแล้ว
ขั้นตอนการตรวจสอบและนำ E-Voucher ไปใช้มีดังนี้
1. กดเลือก รูปสัญลักษณ์ E-Voucher ที่บริเวณมุมบนขวา
บนหน้าแอปพลิเคชั่น
2. กดเลือก “ที่ใช้ได้(Usable)”
3. กดเลือก รายการ E-Voucher ที่ต้องการใช้
4. กดเลือก “เปิดใช้งาน(Activate)” ก่อนใช้ชำระ
แทนเงินสด
5. หน้าจอจะแสดง Code ขึ้นมา ให้ท่านแสดง Code
แก่พนักงาน ณ จุดชำระเงิน และชำระเงินส่วนต่าง(หากมี)
ด้วยเงินสดหรือบัตรเครดิต
6. สำหรับการซื้อสินค้าใน www.vilamarket.com
ให้ใส่ Code ลงในช่องใส่ “รหัสส่วนลด” ก่อนชำระเงิน

หมายเหตุ
– ในกรณี E-Voucher ของ Villa Market : สมาชิกมูมอล
จะได mp ทันทีเมื่อการชำระเงินเสร็จสมบูรณ์
– ในกรณี E-Voucher ของ Villa Market : หลังการกด
“เปิดใช้งาน(Activate)” แล้ว Code จะถูกแสดงสถานะ
“ใช้แล้ว” แต่ยังนำไปใช้ได้จนกว่าจะถูกบันทึกรายการจริง
ณ จุดชำระเงินที่แคชเชียร์ และใช้ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น