ซื้อ E-Voucher 888 Car Detailing ร้าu Garage888

50 ฿

E-Voucher ร้าu Garage888 ใช้แทนเงินสดมูลค่าตามใบเสร็จ (เฉพาะบริการคาร์แคร์ / 888 Car Detailing) วิธีการใช้คูปอง
เมื่อสมาชิกมูลมอลทำการชำระเงินแล้ว ขั้นตอนการตรวจสอบและนำ E-Voucher ไปใช้มีดังนี้ 1. กดเลือก รูปสัญลักษณ์ E-Voucher ที่บริเวณมุมบนขวาบนหน้าแอปพลิเคชั่น

รายละเอียดเพิ่มเติม

สิ่งที่คุณจะได้รับ
E-Voucher ร้u Garage888 ใช้แทนเงินสดมูลค่าตามใบเสร็จ (เฉพาะบริการคาร์แคร์ / 888 Car Detailing)

วิธีการใช้คูปอง
เมื่อสมาชิกมูลมอลทำการชำระเงินแล้ว
ขั้นตอนการตรวจสอบและนำ E-Voucher ไปใช้มีดังนี้
1. กดเลือก รูปสัญลักษณ์ E-Voucher ที่บริเวณมุมบนขวา
บนหน้าแอปพลิเคชั่น
2. กดเลือก “ที่ใช้ได้(Usable)”
3. กดเลือก รายการ E-Voucher ที่ต้องการใช้
4. กดเลือก “เปิดใช้งาน(Activate)” ก่อนใช้ชำระ
แทนเงินสด
5. หน้าจอจะแสดง Code ขึ้นมา ให้ท่านแสดง Code
แก่พนักงาน ณ จุดชำระเงิน

หมายเหตุ
– สมาชิกมูมอลจะได mp เมื่อร้นค้าทำการสแกน Code
ข้อกำหนดและเงื่อนไข
– E-Voucher นี้สามารถใช้ได้ 1 ใบต่อ 1 ใบเสร็จเท่านั้น
– E-Voucher นี้ไม่สามารถเปลี่ยนหรือคืนเป็นเงินสดได้
– E-Voucher นี้สามารถส่งหรือโอนให้ผู้อื่นใช้ได้ ดังนั้น
บริษัทจะไร้บผิดชอบในกรณี E-Voucher สูญหาย
ถูกขโมยหรือถูกทำลายและจะไม่มีการเปลี่ยนทดแทน
ในกรณีเหล่าน

ติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ moomall :
02-114-6595