ซื้อ E-Voucher ร้าน EYELAB ทุกรายการ ยกเว้นน้ำยาล้างเลนส์

1,000 ฿

E-Voucher ร้าน EYELAB (ทุกรายการ ยกเว้นน้ำยาล้างเลนส์และรายการที่ทางร้านจัดโปรโมชั่น) สาขา EYELAB ที่เข้าร่วมบริการㆍEYELAB Future Park RangsitㆍEYELAB Siam Square One

หมวดหมู่: , ป้ายกำกับ: ,

รายละเอียดเพิ่มเติม

สิ่งที่คุณจะได้รับ
E-Voucher ร้น EYELAB (ทุกรายการ ยกเว้นน้ำยาล้างเลนส์และรายการที่ทางร้านจัดโปรโมชั่น)
สาขา EYELAB ที่เข้าร่วมบริการ
ㆍEYELAB Future Park Rangsit
ㆍEYELAB Siam Square One

วิธีการใช้คูปอง
1. กดเลือก รูปสัญลักษณ์ E-Voucher ที่บริเวณมุมบนขวา
บนหน้าแอปพลิเคชั่น
2. กดเลือก “ที่ใช้ได้(Usable)”
3. กดเลือก รายการ E-Voucher ที่ต้องการใช้
4. กดเลือก “เปิดใช้งาน(Activate)” ก่อนใช้ชำระ
แทนเงินสด
5. หน้าจอจะแสดง Code ขึ้นมา ให้ท่านแสดง Code
แก่พนักงาน ณ จุดชำระเงิน

ข้อกำหนดและเงื่อนไข
– E-Voucher นี้ สามารถใช้ได้ 1 ใบ ต่อ 1 บิลใบเสร็จเท่านั้น
– E-Voucher นี้ไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือคืนเป็นเงินสดได้
– E-Voucher นี้สามารถส่งหรือโอนให้ผู้อื่นใช้ได้ ดังนั้นบริษัท
จะไม่รับผิดชอบในกรณี E-Voucher สูญหาย ถูกขโมยหรือถูกทำลาย
และจะไม่มีการเปลี่ยนทดแทนในกรณีเหล่าน

ติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ moomall :
02-114-6595