ซื้อ E-Voucher บริการพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัส พื้นที่501-1500ตรม.

3,500 ฿

E-Voucher บริการพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัส พื้นที่501-1500ตรม. KILL & KLEAN วิธีการใช้คูปอง เมื่อสมาชิกมูลมอลทำการชำระเงินแล้ว ขั้นตอนการตรวจสอบรายละเอียดและนำ E-Voucher ไปใช้มีดังนี้ 1. กดเลือก รูปสัญลักษณ์ E-Voucher ที่บริเวณมุมบนขวาบนหน้าแอปพลิเคชั่น

รายละเอียดเพิ่มเติม

สิ่งที่คุณจะได้รับ
E-Voucher บริการพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัส พื้นที่501-1500ตรม. KILL & KLEAN

วิธีการใช้คูปอง
เมื่อสมาชิกมูลมอลทำการชำระเงินแล้ว ขั้นตอนการตรวจสอบ
รายละเอียดและนำ E-Voucher ไปใช้มีดังนี้
1. กดเลือก รูปสัญลักษณ์ E-Voucher ที่บริเวณมุมบนขวา
บนหน้าแอปพลิเคชั่น
2. กดเลือก “ที่ใช้ได้(Usable)”
3. กดเลือก รายการ E-Voucher ที่ต้องการใช้
4. กดเลือก “เปิดใช้งาน(Activate)” ก่อนใช้ชำระ
แทนเงินสด
5. หน้าจอจะแสดง Code ขึ้นมา ให้ท่านส่งรูป Code ที่ซื้อ
แก่พนักงานเพื่อชำระค่าบริการล่วงหน้าแทนเงินสด
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการ Kil&Klean
โnร : 081-910-4838

ข้อกำหนดและเงื่อนไข
– E-Voucher นี้ไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือคืนเป็นเงินสดได้
– E-Voucher นี้สามารถส่งหรือโอนให้ผู้อื่นใช้ได้ ดังนั้นบริษัท
จะไม่รับผิดชอบในกรณี E-Voucher สูญหาย ถูกขโมยหรือถูกทำลาย
และจะไม่มีการเปลี่ยนทดแทนในกรณีเหล่านี้

ติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ moomall :
02-114-6595