FUEL FACTOR X

FUEL FACTOR X น้ำมันหัวเชื้อสำหรับเครื่องยนต์ Fuel Factor X หรือ FFX ประหยัดน้ำมันทุกครั้งที่ใช้! เป็นสารเติมแต่งเชื้อเพลิงที่ให้ประโยชน์หลัก 4 ประการ ได้แก่ การประหยัดเชื้อเพลิงที่ดีขึ้น อายุการใช้งานเครื่องยนต์ยาวนานขึ้น การปล่อยมลพิษลดลง และประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้น