curcumin คืออะไร ที่ไหนมีจำหน่ายผลิตภัณฑ์เคอร์คูมิน curcumin

สมุนไพรขมิ้นชัน (Curcuma longa Linn.) มีสารเคอร์คิวมินอยด์เป็นสารสีเหลืองสกัดจากเหง้าขมิ้นชัน (Curcuma longa Linn.) ประกอบด้วย สารหลัก 3 ตัว คือ เคอร์คูมิน (curcumin) ดีเมท็อกซี่เคอร์คูมิน (Demethoxycurcumin) และ บิสดีเมท็อกซี่เคอร์คูมิน (Bisdemethoxycurcumin) เคอร์คิวมินอย์มีคุณสมบัติเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ดี จึงนำมาใช้ประโยชน์ทั้งทางด้านยา อาหาร และเครื่องสำอาง ได้มีการวิจัยทั้งในคนและสัตว์ทดลองพบว่า เคอร์คูมินอยด์มีฤทธิ์ต้านการอักเสบ ฤทธิ์บำรุงรักษาตับ ช่วยป้องกันมะเร็ง ฤทธิ์ในการลดระดับโคเลสเตอรอล และ ฤทธิ์ในการป้องกันสมองเสื่อม

curcumin

ถึงแม้เคอร์คูมินอยด์จะมีคุณประโยชน์มากมาย แต่ก็มีข้อจำกัดในการนำมาใช้ในอาหาร อาหารเสริมสุขภาพ และยา เนื่องจากมีความคงสภาพและค่าการละลายในน้ำต่ำ Yallapu MM et al., 2012 รายงานว่า เคอร์คูมินอยด์ ละลายน้ำได้เพียง 0.0004 mg/ml ที่ pH 7.3 และมีความคงตัวค่อนข้างต่ำ โดยเฉพาะในสารละลายที่เป็นเบสหรือ ด่างก็สามารถทำให้เกิดการสลายตัวภายในเวลาแค่ 15 วินาที จากสาเหตุดังกล่าวนี้จึง ทำให้เคอร์คูมินอยด์มีชีวประสิทธิผล (Bioactivity) ค่อนข้างต่ำ ดังนั้นเมื่อนำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ทั้งในรูปวัตถุดิบที่มาทำเป็นผงบรรจุแคปซูล หรือสารสกัดจึงได้ผลน้อยมาก

นักวิทยาศาสตร์จำนวนมากจึงได้ทำการวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์เคอร์คูมินอยด์ให้อยู่ในรูปแบบต่างกันเพื่อแก้ไขปัญหานี้ เช่น นาโนคริสตัล และ โซลิดดิสเพอร์ชันในรูปแบบอสัณฐาน (Onoue และคณะ, J.Pharm.Sci. 99, 2010) โซลิดดิสเพอร์ชัน (Seo และคณะ, Int. J. Pharm. 424, 2012, Martins และคณะ, Food Res. Int. 50, 2013) การเกิดสารประกอบเชิงซ้อนกับ ฟอสฟาติดิลโคลีน (Gupta และ Dixit, J. Pharm. Sci. 100, 2011), อนุภาคขนาดนาโน (Zhang และคณะ, J. Pharm. Sci. 100, 2011), นาโนอิมัลชัน (Zhongfa และคณะ, Cancer Chemother.Pharmacol. 69, 2012) เซลฟ์อิมัลชัน (Cui และคณะ, Int. J. Pharm. 371, 2009, Wu และคณะ, Drug Dev. Ind. Pharm. 37, 2011) และไมโครอิมัลชัน (Lin และคณะ, Food Chem 116, 2009) และจากงานวิจัยที่ผ่านมาสามารถกล่าวได้ว่าการประยุกต์เคอร์คูมินอยด์ยังไม่สมบูรณ์ และยังคงมีการศึกษาค้นคว้า เพื่อพัฒนาสูตรตำรับของเคอร์คูมินอยด์อย่างต่อเนื่อง โดยเป็นที่คาดหวังว่าจะค้นพบสูตรตำรับของเคอร์คูมินอยด์ที่ประสบความสำเร็จอย่างแท้จริงในอนาคต

โดยปกติแล้ว ขมิ้นชันของไทยมีคุณประโยชน์มากมายทางด้านการรักษาแผล รักษาอาการอักเสบแบบเฉียบพลันและเรื้อรัง จากผลงานวิจัยทั่วโลกมากกว่า 3,000 งานวิจัยทั่วโลก ต่างกล่าวถึง สารสกัด Curcuminoids ที่อยู่ในขมิ้นชันว่ามีประโยชน์ในการรักษาโรคต่างๆอย่างมากมาย เมื่อทดลองในห้องปฏิบัติการ แต่ทำไม !!!! ในทางปฏิบัติจริงยังไม่มีใครสามารถนำ Curcuminoids มาใช้ในการรักษาโรคต่างๆให้มีประสิทธิภาพได้ดีเป็นเพราะขมิ้นชัน มีความสามารถละลายน้ำต่ำมาก หรืออาจเรียกว่าเกือบไม่ละลาย เมื่อละลายไม่ดี การดูดซึมเข้าร่างกายจึงไม่ดีการรักษาเลยไม่เห็นผล

สมุนไพรขมิ้นชั้นละลายน้ำ

นำผงขมิ้น ชันแบบ ธรรมดาและสารสกัดขมิ้นชันที่ได้วิจัย ละลายลงในน้ำและเปรียบเทียบให้ เห็นความแตกต่าง โดยเมื่อทิ้ง ไว้ในเวลาเท่ากันจะพบว่า ผงขมิ้นชันธรรมดาตกตะกอนข้างใต้ และสีของน้ำที่ ละลายเริ่มจางลงเรื่อยๆ ขณะที่สารสกัดขมิ้นชันที่ได้วิจัย(หลอดแก้วที่อยู่ตรงกลาง) ไม่มีการตกตะกอน และสีของน้ำยังสม่ำเสมอไม่เปลี่ยนแปลง

จากการวิจัยของ ดร.ณสพนที่มีมากกว่า 5 ปี ทำให้สารสกัด Curcuminoids สามารถละลายน้ำได้ 10,000 เท่า มากกว่าสภาพปกติ จึงทำให้ร่างกายดูดซึมสาร Curcuminoids ที่มีประโยชน์ในการรักษาเข้าร่างกายได้มาก และตรงเข้าทำการรักษา แผล และอาการอักเสบตามอวัยวะต่างๆ ได้ดีเยี่ยม จนคว้ารางวัล ผลิตภัณฑ์ 3 เหรียญทอง มาจากการประกวด ใน 3 ประเทศ ระดับโลก

รางวัล5

บริษัทดีท๊อกซ์(ประเทศไทย) จำกัด ได้ทำการวิจัย เพื่อหาสูตรตำรับของเคอร์คูมินอยด์ ที่สามารถละลายน้ำได้ และมีความคงตัวที่สูงขึ้น ในการวิจัยนี้สามารถพัฒนาให้สารเคอร์คูมินอยด์ ละลายน้ำได้ถึง 4 mg/ml. ซึ่งมากกว่าเดิมถึง 10,000 เท่า จึงทำให้สูตรตำรับดังกล่าวสามารถแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการรักษาอาการผิดปกติของกระเพาะอาหารโดยเฉพาะโรคกรดไหลย้อน และ โรคกระเพาะอักเสบ โดยการรับประทานเพียงครั้งเดียว ซึ่งสูตรตำรับนี้สามารถนำมาใช้สำหรับการผลิตผลิตภัณฑ์ทั้งในรูปแบบเม็ด แคปซูล แกรนูล แกรนูลละเอียด ผง เครื่องดื่ม โยเกิร์ต รวมไปถึงผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อาหารประเภทอื่นๆ หรือใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมีความสำคัญ และเป็นประโยชน์อย่างมากต่ออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่ใช้เคอร์คูมินอยด์เป็นสารประกอบที่ออกฤทธิ์

ในสูตรตำรับใหม่ของเคอร์คูมินอยด์ประกอบไปด้วยเคอร์คูมินอยด์ทั้งที่ละลายน้ำและไม่ละลายน้ำ เคอร์คูมินอยด์ที่ละลายน้ำจะมีลักษณะเป็นไมเซลล์ซึ่งถูกเตรียมขึ้นโดยการใช้สารลดแรงตึงผิว มีขนาดอนุภาคอยู่ในช่วงไมโครเมตรหรือนาโนเมตร และเคอร์คูมินอยด์ที่ไม่ละลายน้ำก็คือเคอร์คูมินอยด์ที่ผ่านการใช้สารลดแรงตึงผิว เพื่อปกป้องไมเซลล์ไม่ให้ถูกย่อยสลายด้วยเอนไซม์ไลเพสจากตับอ่อน และเพื่อให้เคอร์คิวมินอยด์มีชีวประสิทธิผลที่ดี (ดูดซึมได้ดีขึ้นในระบบทางเดินอาหาร) จึงอาจมีการผสมสารยับยั้งเอนไซม์ไลเพสจากตับอ่อนเข้าไปในสูตรตำรับด้วย ดังนั้น สูตรตำรับนี้จึงมีประสิทธิภาพในการรักษาอาการผิดปกติของกระเพาะอาหารและมีประโยชน์ต่อร่างกายส่วนต่างๆทั้งหมดโดยการรับประทานผลิตภัณฑ์เพียงครั้งเดียว จึงสรุปได้ว่างานวิจัยชิ้นนี้ใช้สารลดแรงตึงผิวในปริมาณน้อย แต่สามารถเพิ่มชีวประสิทธิผลของเคอร์คิวมินอยด์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จำหน่ายผลิตภัณฑ์จากสารสกัดจากขมิ้นชัน Curcuminoids จากผลงานวิจัย ขมิ้นชันละลายน้ำได้ 10,000 เท่า จากสภาพปกติ สำหรับผลิตภัณฑ์ เพื่อรักษาโรคกรดไหลย้อน โรคกระเพาะ โรคเบาหวาน โรคภูมิแพ้ โรคตับอักเสบ โรคต่อมลูกหมากโต ผลิตภัณฑ์ 3 เหรียญทองระดับโลก ปลอดภัย ไร้ผลข้างเคียง มี อย.