แผนการตลาด

แผนการตลาด Me Tang แผนรายได้การจ่ายค่าคอมมิชชั่น

ตำแหน่งการสร้างรายได้ มีทั้งหมด 4 ตำแหน่ง

1. Affiliate Seller
2. Affiliate Marketer
3. Affiliate Trainer
4. Affiliate Director

เงื่อนไขแต่ละตำแหน่ง AS (Affiliate Seller) 

– เงื่อนไข ช้อป Metang choice 2,599 บาท ค่าส่ง 100 บาท ราวเป็น 2,699 บาท

AM (Affiliate Marketer) – เงื่อนไข Support ตรง 10 AS
AT (Affiliate Trainer) – Support ตรง 3 AM – Volume รวม 100 AS
AD (Affiliate Director) -Support ตรง 3 AT – Volume รวม 1,000 AS

รายได้ 4 ช่องทาง 
1. Support Invite
2. Group Volume
3. Leader Builder
4. All Sale

Metang จ่ายลึกถึง 12 ชั้น
-24 ชั่วโมงต่อวัน 7 วันต่อสัปดาห์
-ลูกตรงอีก 10% และ Allsale อีก 1% ต่างหาก
-10 ล้านบาทต่อเดือน คือ ทางผ่าน