แพลตฟอร์มห้างสรรพสินค้าออนไลน์ E-Commerce

ปัจจุบันสินค้า Brand ต่างๆ ก็หันมากระโดดเข้าสู่ออนไลน์อย่างต่อเนื่อง เพราะการมาของ Mall ต่าง ๆ เช่น Shopee Mall, LazMall และ JD Central เองที่เน้นสินค้าแบรนด์ ดังนั้น แบรนด์จะกระโดดเข้ามาขายออนไลน์มากขึ้น ๆ ส่งผลกระทบต่อบรรดายี่ปั๊ว ซาปั๊ว หรือบรรดาตัวแทนสินค้า เพราะผู้ผลิตสินค้าหรือโรงงานเริ่มขายตรงกับผู้บริโภคเองมากขึ้น

ในปี 2563 Social Commerce Platform ต่าง ๆ อาทิ เฟซบุ๊ค อินสตาแกรม และไลน์ จะสามารถปิดการขายได้ในแอพพลิเคชั่นเดียว ไม่ต้องเสียเวลาออกไปแอพพลิเคชั่นธนาคารเพื่อชำระสินค้าอีกต่อไป อีกหนึ่งไฮไลท์น่าสนใจซึ่งเป็นข้อมูลที่คาดการณ์ว่าจะเกิดขึ้น

ในปี 2563 เรียกได้ว่าจะเป็นปีทองของ “E-Commerce ไทย คือ ธุรกิจเพลตฟอร์ม Social Commerce ซึ่งยังมีโอกาสเติบโตได้อย่างมากเพราะเป็นตลาด Blue Ocean ที่ยังคงสามารถเติบโตด้วยแนวทางใหม่ๆ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสินค้าให้มีความแตกต่างหรือต้องสร้างความต้องการใหม่ๆ (New Demand) ขึ้นมาเสมอโดยใช้ นวตกรรมใหม่ๆ (Innovation) เข้ามาช่วย

 

จังหวะและโอกาสทางธุรกิจ

เปิดโอกาสให้ผู้สนใจทำธุรกิจแพล็ตฟอร์มรูปแบบใหม่ Social Ecommerce ซึ่งเป็นแอพพลิเคชั่นที่ตอบโจทย์ให้กับทุกคนในการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน เปลี่ยนรายจ่ายให้เป็นรายได้โดยที่คุณไม่ต้องลงทุน เริ่มก่อนได้เปรียบกว่าแน่นอน

การตลาดออนไลน์ ทำได้ทั่วโลก

เทรนด์ E-Commerce เป็นการค้าที่ไร้พรมแดนอยู่แล้ว แต่ในปี 2563 จะไม่ใช่แค่ข้ามภูมิภาค แต่จะเป็นข้ามประเทศ Social Commerce จึงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจในการสร้างรายได้จากค่าใช้จ่ายและเครือข่ายผู้บริโภค อย่างสร้างสรรค์ มั่นคงและยั่งยืน”

โอกาสที่ยิ่งใหญ่

แพลตฟอร์มห้างสรรพสินค้าออนไลน์ ที่มีสินค้าและบริการทุกประเภท ให้คนทั่วไปได้สร้างธุรกิจจากค่าใช้จ่ายและได้รับผลตอบแทนแบบเครือข่ายผู้บริโภคอย่างแท้จริงมาถึงแล้ว!!! เราจะเปลี่ยนภาระการใช้จ่ายของคุณทุกๆ อย่างในชีวิตประจำวัน ให้เป็นรายได้ที่คุณไม่ต้องลงทุน

มูมอล “แอพพลิเคชั่นสุดล้ำที่จะทำให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้น” “เปลี่ยนรายจ่ายบ้านๆให้เป็นธุรกิจเงินล้าน” ได้ง่ายๆ สร้างเครือข่ายผู้บริโภคผ่านแอพพลิเคชั่น Social Commerce platform ได้อย่างง่ายดาย “ยิ่งช้อป ยิ่งได้ ยิ่งใช้ ยิ่งแชร์ ยิ่งมีรายได้”

ใส่ความเห็น