สารสกัดจากอาร์ติโชค Artichoke Extrac ล้างตับ Levarean (เลวารีน)

สารสกัดจากอาร์ติโชค Artichoke Extrac ล้างตับ Levarean (เลวารีน)

อาร์ทิโชก มีชื่อทางวิทยาศาสตร์คือ Cynara scolymus L. พบว่ามีการใช้สารกัดจากอาร์ทิโชกในการรักษาโรคอาหารไม่ย่อย และโรคที่เกี่ยวกับความผิดปกติของตับ มาอย่างยาวนาน สารสำคัญที่พบในสารสกัดจากอาร์ทิโชกได้แก่ caffeoylquinic acids (เช่น chlorogenic acid, cynarin) caffeic acid และ flavonoids มีงานวิจัยที่ทดสอบกับหนูทดลอง โดยฉีดสารพิษคาร์บอนเตตราคลอไรด์ (Carbon tetrachloride) และดูผลเปรียบเทียบกันระหว่างกลุ่มที่ได้รับสารสกัดจากอาร์ทิโชก กับกลุ่มที่ไม่ได้รับ สรุปได้ว่า การได้รับสารสกัดจากอาร์ทิโชคอาจมีประโยชน์ในการป้องกันสารพิษที่จะเหนี่ยวนำไปสู่สภาวะที่เป็นพิษต่อตับ

สารสกัดจากอาร์ทิโชกยังช่วยกระตุ้นกระบวนการกำจัดสารพิษของตับ และช่วยปกป้องตับจากสารพิษเหล่านี้ นอกจากนี้ยังช่วยกระตุ้นการหลั่งน้ำดี โดยสารพิษจะถูกกำจัดออกไปในรูปของน้ำดี และน้ำดีนี้เอง ยังมีความจำเป็นต่อกระบวนการย่อยไขมัน หากการหลั่งน้ำดีลดลงแล้ว ก็จะทำให้การดูดซึมไขมันผิดปกติไป เกิดอาการท้องอืด ท้องเฟ้อ มีอาการท้องผูกได้ มีข้อมูลสนับสนุนว่าการรับประทานสารสกัดจากอาร์ทิโชกขนาด 320 มิลลิกรัม ครั้งละ 1-2 แคปซูล วันละ 3 ครั้ง ในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติในระบบการย่อยอาหารชนิดเรื้อรังหลายๆแบบ เช่นอาหารไม่ย่อย โรคถุงน้ำดี ท้องผูกรุนแรง พบว่า อาการผิดปกติเหล่านี้ลดลงโดยเฉลี่ย 70.5 % หลังจากรับประทานต่อเนื่องกันไป 6 สัปดาห์

งานวิจัยอื่นของสารสกัดจากอาร์ทิโชกที่น่าสนใจคือ การให้ประโยชน์ในการลดระดับโคเลสเตอรอล มีงานวิจัยสนับสนุนว่า การให้ผู้ที่มีน้ำหนักเกินจำนวน 92 คน รับประทานสารสกัดจากอาร์ทิโชกขนาด 250 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้ง เป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ ให้ผลในเรื่องการลดระดับโคเลสเตอรอลรวม ลดระดับโคเลสเตอรอลชนิดไม่ดี (LDL-Cholesterol) และเพิ่มระดับของโคเลสเตอรอลชนิดที่ดี (HDL-Cholesterol) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

อาร์ติโชค (Cynara scolymus) เป็นพืชที่นิยมปลูกในต่างประเทศ เฉพาะภูเขาสูงมากกว่า 1,500 เมตร เท่านั้น ปี 2513 นักวิทยาศาสตร์ชาวยุโรป ได้ค้นพบสารไซนาริน ” มีคุณค่าทางอาหาร และยา นำมาบริโภคสด หรือปรุงอาหารได้ทุกส่วน หรือนำมาสกัดสารไซนาริน(Synarin) รับประทานเพื่อบำรุงรักษาสุขภาพได้ดี” ในยุคโบราณอาร์ติโช๊คเป็นอาหาร และยารักษาโรคของชาวอียิปต์ ชาวกรีก และชาวโรมัน และเป็นเมนูอาหารที่สำคัญในทุกงานเลี้ยงของกรุงโรม นอกจากจะเป็นอาหารเสริม แล้วยังมีสรรพคุณทางยา ดังนี้

1. ช่วยบำรุง กระตุ้นการทำงานของตับ ซึ่งตับเป็นอวัยวะที่สำคัญของร่างกาย ทำหน้าที่ในการสกัดสารพิษ หรือสิ่งแปลกปลอมออกจากกระแสโลหิต สร้างน้ำดีและน้ำย่อย และเปลี่ยนแปลงหรือสร้างสารอาหาร ที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของร่างกาย

2. กระตุ้น การสร้างน้ำดีของตับ ทำให้มีประสิทธิภาพในการลดไขมัน (Chloresteral) ในเลือด ช่วยให้ระบบหลอดเลือดและหัวใจทำงานดี ป้องกันหลอดเลือดอุดตัน

3. เสริมสร้างการทำงานของถุงน้ำดี ช่วยสร้างน้ำดีป้องกันถุงน้ำดีอักเสบ ซึ่งมักเกิดจากการรับประทานอาหารที่มีไขมันมาก ทำให้ระบบการย่อยอาหารดี ลดอาการท้องอืด ท้องเฟ้อ มีแก๊สในกระเพาะอาหารมาก

4. ช่วยป้องกันตับอักเสบ ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคดีซ่าน และโรคตับแข็ง (Cirrhosis) ในประเทศบราซิล อาร์ติโช๊ค เป็นยาสมุนไพรพื้นฐาน ที่ใช้รักษาอาการเจ็บป่วยของตับ และโรคอื่นหลายโรค ได้อย่างกว้างขวาง เช่น โรคโลหิตจาง เบาหวาน ไข้ รักษาบาดแผล และเกาส์

ป้องกันได้ก่อน…ไม่ต้องรอรักษา

โรคตับต่างๆ นั้นมักจะไม่แสดงอาการในระยะเริ่มต้น แต่เมื่อแสดงอาการ อย่างเช่น อ่อนเพลีย เหนื่อยง่าย เบื่ออาหาร ตัวเหลือง ตาเหลือง ก็แปลว่าโรคลุกลามมากแล้ว เพราะฉะนั้น วิธีป้องกันที่ดีที่สุดคือการตรวจสุขภาพประจำปีเพื่อเช็คว่าค่าตับยังปกติดีหรือไม่ และดูแลสุขภาพ ออกกำลังกาย กินอาหารให้ครบหมู่

ขอแนะนำอาหารเสริม ล้างตับ ขับสารพิษ บำรุงตับ ตับอักเสบ Ultima life Levarean (เลวารีน)

ใส่ความเห็น