รามใหญ่ สรรพคุณ ardisia elliptica คือ ประโยชน์ต้นรามใหญ่

รามใหญ่ (ชื่อวิทยาศาสตร์: Ardisia elliptica Thunb) สรรพคุณของ รามใหญ่ : ลำต้น ใช้แก้โรคเรื้อน พบเม็ดสี (Pigment) สีส้มทองชื่อ Rapanone ในเปลือกต้น ซึ่งเมื่อใช้ทดลองกับหนูที่ติดเชื้อโรคเรื้อน โดยให้ยาติดต่อกัน 6 เดือน-1 ปี สามารลดการเพิ่มจำนวนของเชื้อดังกล่าวได้ ราก ใช้แก้กามโรคและหนองใน ผล แก้ไข้ ท้องเสีย

รามใหญ่ (ชื่อวิทยาศาสตร์: Ardisia elliptica Thunb) มีชื่อเรียกอื่นๆ ว่า กระดูกไก่ ก้างปลา ก้างปลาเขา เหมือด อ้ายรามใบใหญ่ มีถิ่นกำเนิดมาจากแถบทวีปอเมริกาใต้ ในประเทศไทยพบตามริมชายฝั่งแม่น้ำ ด้านในของป่าชายเลน ที่มีอิทธิพลของน้ำขึ้น-น้ำลง ขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเมล็ด ชอบความชื้นสูง แสงแดดปานกลาง

ชื่อสามัญ   : รามใหญ๋, Sea shore ardisia;Shoebutton ardisia, พิลังกาสา,
ชื่อท้องถิ่น : มะจ้ำ ผักจ้ำ ตาไก่ ทุรังกาสา รังพิสา, พิลังกาสา ทุลังกาสา รามใหญ่ ลังกาสา, ทุลังกาสา, ทุลังกาสา Thulang kasa, รามใหญ่ Ram yai (Chumphon); ลังพิสา Langphisa (Trat); ปือนา Pue na (Malay-Narathiwat), รามใหญ่ ทุลังกาสา;ปือนา (มลายู ? นราธิวาส);ลังพิสา (ตราด), ดอกพิลังกาสา, ต้นพิลังกาสา, ใบพิลังกาสา, เปลือกต้นพิลังกาสา, ผลพิลังกาสา, รากพิลังกาสา,

รูปร่าง/ลักษณะ: ไม้พุ่ม สูง 1-4 ม. ใบเป็นใบเดี่ยว รูปรีถึงไข่กลับ กว้าง 2.5-5 ซม. ยาว 6-12 ซม. โคนใบสอบ ปลายใบมนหรือเป็นติ่งมน เส้นใบเห็นไม่ชัดเจน ดอกสีชมพูอ่อน ออกเป็นช่อคล้ายร่ม กลีบดอก 5 กลีบ รูปไข่ เกสรผู้ 5 อัน ล้อมรังไข่ไว้ภายใน ผลเป็นผลสด ค่อนข้างกลม ขนาด 5-6 มม. สีเทาเข้มถึงดำ เรียงชิดกัน,

ลักษณะ: พิลังกาสาเป็นไม้พุ่มขนาดใหญ่หรือขนาดกลาง ใบ เดี่ยว เรียงเวียนสลับ รูปรีแกมรูปใบหอก เมื่ออ่อนใบแดง ดอกช่อ เป็นช่อกระจุก สีชมพู หรือแดงอ่อน ผลสด รูปทรงกลม สีดำ มีรสฝาดเล็กน้อย

การขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด ตอนกิ่ง,

ใบ: เป็นใบเดี่ยว เรียงเวียนรอบกิ่ง แผ่นใบรูปไข่กลับหรือรูปรี ขนาด 3-5.5 เซนติเมตร ยาว 6-14 เซนติเมตร ปลายใบป้านมนหรือกลม ขอบใบเรียบ ฐานใบรูปลิ่ม ใบเกลี้ยงทั้งสองด้าน เนื้อใบคล้ายหนัง เส้นใบบางไม่เด่นชัด

ดอก : ออกดอกเป็นช่อซี่ร่มที่ตามง่ามใบ แต่ละช่อมี 5-8 ดอก สีชมพู ก้านช่อดอก ยาว 1.8-2.4 เซนติเมตรก้านดอกย่อยเรียวยาว 1-1.4 เซนติเมตร ดอกตูมยาว 0.5-0.7 เซนติเมตร รูปกรวยแหลม มีกลีบเลี้ยง 5 กลีบ บิดเวียน รูปวงกลม ฐานวงกลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นหลอดสั้น ๆ มีต่อมเล็ก ๆ หนาแน่น มีกลีบดอกแหลม 5 กลีบ

ผล: เป็นผลเมล็ดเดียว แข็ง รูปเกือบกลม ด้านแนวนอนยาวกว่าแนวตั้ง เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.6 เซนติเมตร ที่ปลายผลมีติ่งแหลมสั้น ผลสีแดงก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นสีดำ ออกดอกและผลระหว่างเดือนมิถุนายน-กันยายน

แหล่งที่พบ : จากอินเดียถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอินโดนีเซีย ประเทศไทยพบทางภาคใต้ ตามป่าชายหาดและบริเวณหลังป่าชายเลนหรือป่าดิบบนภูเขาหินทราย ที่ระดับความสูงไม่เกิน 500 ม. ออกดอกและติดผลช่วงเดือนมิถุนายน-สิงหาคม, พิลังกาสาขึ้นตามป่าทั่วไป และตามบ้านเรือน เรือกสวนไร่นา

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
เกสรเพศผู้ ๕ เกสร ติดใกล้โคนหลอดกลีบ ก้านชูอับเรณูสัน อับเรณูรูปใบหอก ปลายเป็นติ่งแหลม รังไข่เกลียง ผลเป็นผลสด กลีบเลี้ยงติดทน สีเขียวอ่อนแล้วเปลี่ยนเป็นสีชมพู และสีม่วงด้ำ ค่อนข้ำงกลม แป้น เส้นผ่ำนศูนย์กลำง ๕-๖ มิลลิเมตร ผลผนังชันในแข็ง

การกระจายพันธุ์: กระจายพันธุ์ในอเมริกาใต้ อินเดียถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอินโดนีเซีย ที่มีป่าชายเลนและป่าชายหาด

สภาพนิเวศวิทยา: พบตามป่าชายหาด บริเวณหลังป่าชายเลนหรือป่าดิบบนภูเขาหินทราย ที่ความสูงจากระดับน้ำทะเลไม่เกิน ๕๐๐ เมตร ออกดอกและติดผลช่วงเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคม

การใช้ประโยชน์: ใช้ปลูกประดับ ใบและยอดมาปรุงอาหาร หรือนำมากินเป็นผักสดจิมกับน้ำพริก เป็นสมุนไพร ใบแก้โรคตับพิการ ดอกแก้พยาธิฆ่าเชือโรค ผลแก้ไข้แก้ท้องเสีย

สรรพคุณของรามใหญ่

 • ใบมีสรรพคุณเป็นยาบำรุงธาตุ (ใบ)[4]
 • ผลใช้เป็นยาแก้ธาตุพิการ (ผล)[5]
 • ผลมีรสร้อน ฝาด สุขุม มีสรรพคุณเป็นยาแก้ซาง แก้ตานขโมย (ผล)[4],[5]
 • ผลมีสรรพคุณเป็นยาแก้ไข้ (ผล[1],[4],[5], เปลือก[4])
 • ช่วยแก้อาการไอ (ราก, ใบ)[4]
 • ใช้เป็นยาแก้ลม (ใบ, ดอก)[4]
 • ผลใช้เป็นยาแก้ท้องเสีย (ผล[1],[3],[4],[5], เปลือก, ราก[4])
 • ดอกใช้เป็นยาแก้พยาธิ (ดอก)[4]
 • รากมีรสเฝื่อนเมา เปรี้ยวเล็กน้อย ใช้เป็นยาแก้กามโรคและหนองใน (ราก)[1],[3],[4],[5]
 • ใบมีรสเฝื่อนร้อน ใช้เป็นยาแก้ตับพิการ ปอดพิการ (ใบ)[3],[4],[5]
 • ช่วยแก้ลมพิษ (ผล)[5]
 • ลำต้นใช้เป็นยาแก้โรคเรื้อน แก้กุฏชัง (ลำต้น)[1],[3],[4]
 • ต้นมีรสเฝื่อนเมา ใช้ปรุงผสมกับสมุนไพรอื่นเป็นยาแก้โรคเรื้อน ฆ่าพยาธิที่ผิวหนัง (ต้น)[5]
 • ดอกมีรสเฝื่อนขมเมา สรรพคุณเป็นยาฆ่าเชื้อโรค (ดอก)[3],[4],[5]
 • รากนำมาตำกับเหล้าเอาน้ำรับประทาน ส่วนกากนำมาพอกปิดแผล เป็นยาแก้พิษงู ถอนพิษงู ตะขาบ แมงป่อง และแก้ลมเป็นพิษ (ราก)[4],[5]

ประโยชน์ของรามใหญ่

 • ยอดอ่อนใช้รับประทานแกล้มกับน้ำพริก[2],[3]
 • ใช้ปลูกเป็นไม้ประดับทั่วไป เป็นไม้ทรงพุ่ม ช่อดอกสวยงาม[2],[3]

ขอบคุณที่มา : th.wikipedia.org, phargarden.com, medthai.com

ใส่ความเห็น