มะพร้าว สรรพคุณ ประโยชน์และโทษของมะพร้าว

สรรพคุณ เปลือกมะพร้าวมีรสขม คุณสมบัติเป็นกลาง มีสรรพคุณห้ามเลือด แก้ปวด น้ำมันมะพร้าว แก้กลากเกลื้อน น้ำมะพร้าว รสหวาน แก้ร้อนใน กระหายน้ำ ลดอาการบวม เนื้อมะพร้าว มีรสหวาน คุณสมบัติเป็นกลาง มีสรรพคุณขับพยาธิตัวตืด

มะพร้าว เป็นพืชยืนต้นชนิดหนึ่ง อยู่ในตระกูลปาล์ม เป็นพืชซึ่งสามารถใช้ประโยชน์ได้ในหลายทาง เช่น น้ำและเนื้อมะพร้าวอ่อนใช้รับประทาน เนื้อในผลแก่นำไปขูดและคั้นทำกะทิ กะลานำไปประดิษฐ์สิ่งของต่าง ๆ เช่น กระบวย โคมไฟ ฯลฯ นอกจากนี้มะพร้าวจัดเป็นไม้มงคลชนิดหนึ่ง ตามตำราพรหมชาติฉบับหลวง ได้กำหนดให้ปลูกมะพร้าวไว้ทางทิศตะวันออกของบ้าน เพื่อความเป็นสิริมงคล

ชื่อสามัญ : COCONUT
ชื่อพื้นเมือง : มะพร้าว , คอส่า (กระเหรี่ยง – แม่ฮ่องสอน) ;ดุง (จันทบุรี) หมากอุ่น, หมากอุ๋น, หมากอูน (กลาง) ; โพล (กระเหรี่ยง – กาญจนบุรี) ;ย่อ โดง
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cocos nucifera L. var. nucifer
ชื่อวงศ์ : ARECACEAE

ลักษณะ
ต้น : ต้นสูงได้ถึง 25 เมตร ตั้งตรง ไม่แตกกิ่ง มีรอยแผลเมื่อก้านใบหลุดออกไป
ใบ : ใบประกอบแบบขนนก เรียงสลับหนาแน่นที่บริเวณยอด ยาว 4 – 6 เมตร ใบย่อยรูปพัดจีบ กว้าง 1 .5 – 5 เซนติเมตรยาว 50 – 100 เซนติเมตร
ดอก : ดอกช่อออกระหว่างก้านใบ ดอกย่อยจำนวนมาก แยกเพศ อยู่บนต้นเดียวกัน ดอกตัวผู้สีเหลืองหม่น ดอกตัวเมียสีเขียวหรือเขียวแกมเหลือง
ผล : เป็นผลสด รูปไข่แกมกลมหรือรูปไข่กลับ สีเขียวหรือเขียวแกมเหลืองเนื้อสีขาว

คนไทยคุ้นเคยกับมะพร้าวมาเป็นเวลานาน และใช้ประโยชน์จากทุกส่วนของมะพร้าว เช่น ผลอ่อนใช้รับประทานสด (น้ำและเนื้อ) เนื้อมะพร้า วจากผลแก่นำไปปรุงอาหารและขนมหลายชนิด และใช้สกัดน้ำมัน กากที่เหลือใช้เลี้ยงสัตว์ น้ำมันมะพร้าวใช้ประกอบอาหาร เนยเทียม แล ะสบู่ เปลือกมะพร้าวนำไปแยกเอาเส้นใยใช้ทำเชือก วัสดุทำเบาะและที่นอน ขุยมะพร้าวใช้ทำวัสดุเพาะชำต้นไม้ กะลาใช้ทำภาชนะ ตักตวงของเหลว (กระจ่า กระบวย ฯลฯ) ทำกระดุม เครื่องประดับ เครื่องดนตรี (ซออู้) ทำเชื้อเพลิง และถ่านกัมมันต์ (มีคุณสมบัติในการดูดซับสูง) ใบมะพร้าวทั้งอ่อนและแก่ ตลอดจนก้านใบใช้มุงหลังคา เครื่องจักสาร ไม้กวาดทางมะพร้าว ใช้ทำรั้วและเชื้อเพลิง ลำต้นแก่ใช้ในการก่อสร้างประดิษฐ์เครื่องเรือน ยอดอ่อนใช้เป็นอาหาร จั่น (ช่อดอก) มีน้ำหวานรองมาดื่มเป็นน้ำผลไม้หรือทำน้ำตาล หมักทำเหล้าและน้ำส้น รากใช้ทำยา สีย้อมผ้า และเชื้อเพลิง แต่อย่างไรก็ตามการปลูกมะพร้าวโดยทั่วไปก็เพื่อนำเอาเนื้อมะพร้า วไปประกอบอาหารและสกัดเอาน้ำมันเช่นเดียวกับปาล์ม

การปลูกมะพร้าว (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2547)
มะพร้าวสามารถขึ้นได้ในทุกจังหวัดทั่วประเทศ แต่ขึ้นได้ดีในดินที่มีสภาพเป็นกลางหรือเป็นกรดเล็กน้อยคือ (pH ระหว่าง 6-7) ลักษณะดินร่วน หรือร่วนปนทราย มีการระบายน้ำดี มีฝนตกกระจายสม่ำเสมอแทบทุกเดือน อากาศอบอุ่น หรือค่อนข้างร้อน และมีแสงแดดมาก เนื่องจากมะพร้าวเป็นพืชยืนต้นที่มีอายุยาวนานมาก หลังจากปลูกแล้ว 5-6 ปี จึงให้ผล การสร้างสวนมะพร้าวต้องลงทุนพอสมควร และใช้เวลานาน จึงควรทราบสภาพแวดล้อมที่มะพร้าวชอบ ลักษณะวิธีการคัดเลือกพันธุ์ การเพาะชำ การคัดเลือกหน่อ การปลูก ตลอดจนการปฏิบัติดูแลรักษาเพื่อให้ได้ผลตอบแทนจากสวนมะพร้าวอย่างคุ้มค่า

พันธุ์ที่ใช้ปลูกมี 2 กลุ่มคือ ประเภทต้นเตี้ย และประเภทต้นสูง

ประเภทต้นเตี้ย มีการผสมตัวเองค่อนข้างสูงจึงมักให้ผลดกและไม่ค่อยกลายพันธุ์ ส่วนใหญ่นิยมปลูกไว้เพื่อรับประทานผลอ่อน เพราะในขณะที่ผลยังไม่แก่อายุประมาณ 4 เดือน เนื้อมีลักษณะอ่อนนุ่ม และน้ำมีรสหวาน บางพันธุ์มีกลิ่นหอม ต้นเตี้ยโตเต็มที่สูงประมาณ 12 เมตร ให้ผลเมื่ออายุ 3-4 ปี มะพร้าวประเภทนี้มีหลายพันธุ์ แต่ละพันธุ์มีลักษณะแตกต่างกัน เช่น เปลือกสีเขียวเหลือง นวล น้ำตาลแดง หรือสีส้ม น้ำมีรสหวาน มีกลิ่นหอม มะพร้าวต้นเตี้ยทุกพันธุ์มีผลขนาดเล็ก เมื่อผลแก่มีเนื้อบางและน้อย เช่น พันธุ์นกคุ่ม หมูสีเขียว หมูสีเหลือง นาฬิกา น้ำหอม มะพร้าวเตี้ย มะพร้าวไฟ

ประเภทต้นสูง มักผสมข้ามพันธุ์คือ ในแต่ละช่อดอก (จั่น) หนึ่งๆ ดอกตัวผู้จะค่อยๆ ทยอยบาน และร่วงไปหมดก่อนที่ดอกตัวเมียในจั่นนั้นจะเริ่มบานจึงไม่มีโอกาสผสมตัวเอง มะพร้าวประเภทนี้มักใช้ผลแก่เพื่อประกอบอาหารหรือใช้ในอุตสาหกรรมน้ำมันพืช เพราะมีผลโตเนื้อหนาปริมาณเนื้อมาก ต้นสูงโตเต็มที่ประมาณ 18 เมตร ให้ผลเมื่ออายุ 5-6 ปี มีชื่อเรียกต่างๆ เช่น พันธุ์กะโหลก มะพร้าวกลาง ปากจก ทะลายร้อย เปลือกหวาน

มะพร้าวเป็นพืชที่มีความผูกพันกับ วัฒนธรรมความเป็นอยู่ของคนไทยมาช้านาน คุณสมบัติที่ดีของมะพร้าว คือส่วนต่างๆ ของมะพร้าวสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า และสามารถนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ หลากหลาย ตั้งแต่ ลำต้น ใบ ก้าน ผล กะลา รกมะพร้าว กาบมะพร้าว รากมะพร้าว

มะพร้าวเป็นพืชที่นิยมบริโภคในประเทศไทย เป็นอย่างมาก นิยมนำมาทำอาหาร ทั้งคาวหวาน นอกจากนั้น ยังสามารถนำมาทำอุตสาหกรรมน้ำมันมะพร้าว อุตสาหกรรมกะทิเข้มข้น มะพร้าวขูดแห้ง น้ำตาลมะพร้าว และอุตสาหกรรมอื่นๆ เกี่ยวกับส่วนต่างๆ ของมะพร้าว เช่น เส้นใย ฯลฯ

ปัจจุบันคนไทยนิยมทานยอดมะพร้าวเป็นอาหารมากขึ้น เนื่องจากยอดมะพร้าวนำมาทำเป็นอาหารมากขึ้น เนื่องจากยอดมะพร้าวนำมาทำเป็นอาหาร ยำ ผัด แกง ฯลฯ โดยเฉพาะต้มยำกุ้งยอดมะพร้าว เป็นเมนูยอดนิยม ซึ่งยอดมะพร้าวเป็นอาหารชนิดหนึ่ง ที่ปลอดสารพิษ และเพิ่มเส้นใยอาหารได้ดี

สถาบันศิลปะและวัฒนธรรมฯ เห็นคุณค่าของมะพร้าวที่มีต่อวิถีชีวิตมนุษย์มายืนยาว จึงนำเสนอมะพร้าว รวมทั้งรวบรวมงานฝีมือต่างๆ ที่ใช้มะพร้าวเป็นองค์ประกอบ

ประโยชน์ทางยา

ส่วนที่ใช้เป็นยา คือเปลือกต้น เนื้อ น้ำมะพร้าว น้ำมัน กะลา ดอก ราก กาบ

สรรพคุณในตำรายาไทย

  • เปลือกต้นสด แก้เจ็บปวดฟัน และใช้ทาแก้หิด
  • เนื้อมะพร้าว รับประทานเป็นยาบำรุงกำลัง ขับปัสสาวะ ขับพยาธิ แก้ไข้ กระหายน้ำ
  • น้ำมะพร้าว รสหวานเค็ม รับประทานเป็นยาระบาย แก้ท้องเสีย ขับปัสสาวะ แก้พิษ แก้กระหายน้ำ แก้นิ่ว แก้อาเจียนเป็นโลหิตและบวมน้ำ นอกจากนี้ยังทำเป็นน้ำส้มสายชูใช้ประโยชน์อื่น ๆ อีกมาก
  • น้ำมันมะพร้าว รสหวานเค็ม รับประทานเป็นยาบำรุงกำลัง หรือทาเป็นยาแก้กลากเกลื้อน บำรุงหัวใจ แก้โรคผิวหนังต่างๆ ทาแผลน้ำร้อนลวก ทาผิวหนังแตกแห้ง และใช้ทาผม
  • กะลา เป็นยาแก้ท้องเสีย แก้ปวดกระดูกและเอ็น
  • ดอก รสฝาดหวานหอม เป็นยาแก้เจ็บปากเจ็บคอ แก้ท้องเสีย แก้ไข้ แก้ร้อนใน กระหายน้ำ กล่อมเสมหะ บำรุงโลหิต แก้ปากเปื่อย
  • ราก รสฝาดหวานหอม เป็นยาแก้ท้องเสีย ขับปัสสาวะ หรืออมบ้วนปากแก้เจ็บคอ

ขนาดและวิธีใช้

  • แก้ปวดฟัน ใช้เปลือกต้นสด เผาไหม้ให้เป็นเถ้า นำมาสีฟัน
  • แก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ จุกเสียด ใช้กะลามะพร้าวสะอาดเผาไฟจนแดงเอาคีมคีบเก็บไว้ในปีบสะอาด และปิดฝาจะได้ถ่านกะลาสีดำ เอามาบดเป็นผงรับประทาฯ ใช้คราวละ 1-2 ช้อนโต๊ะ
  • รักษาแผลเป็น เอามะพร้าวก้นกะลาขูดออกมาแล้วบีบเอาน้ำมันได้เท่าไร เอาไปเคี่ยวจนสุกแล้วทิ้งไว้ให้เย็น เอายอกมะลิ กลั้นใจเด็ด 7 ยอด โขลกให้ละเอียด ผสมน้ำมันมะพร้าวที่เคี่ยวแล้ว ทาทุกวันแผลเป็นจะหาย

น้ำมันจากเนื้อมะพร้าวห้าว มีรสมัน ขนาดและวิธีใช้ ใช้เนื้อมะพร้าวห้าว เตรียมเป็นน้ำมันมะพร้าว (น้ำมันมะพร้าวเก่า ๆ จะเหม็นหืน ไม่น่าใช้) น้ำมันมะพร้าว 1 ส่วน ผสมกับน้ำปูนใส 1 ส่วน วิธีเตรียมยา นำน้ำมันมะพร้าวใส่ภาชนะ เติมน้ำปูนใสทีละน้อยคนให้เข้ากัน เติมและคนไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งหมดน้ำปูนใส จะได้ ยาเตรียมที่เข้ากัน ใช้ทาแผลที่เป็นบ่อย ๆ สรรพคุณ รักษาแผลไฟไหม้ น้ำร้อนลวก ข้อเสนอแนะ ไม่ควรใช้สมุนไพรนี้กับแผลที่มีขนาดใหญ่ และแผลที่หนังแท้หรือเนื้อถูกทำลาย เพราะแผลที่ใหญ่และลึกอาจติดเชื้อได้ง่าย

 

น้ำมะพร้าวอ่อนเป็นเครื่องดื่มจากธรรมชาติที่ไร้ไขมัน รสหวานหอมชื่นใจ แม้จะดูใสไม่มีสิ่งเจือปน แต่ในความใสนั้นเปี่ยมคุณค่าเพราะอุดมไปด้วยแร่ธาตุต่าง ๆ มากมาย เช่น แคลเซียม ฟอสฟอรัส โพแทสซียม เหล็ก รวมถึงมีน้ำตาลกลูโคสและฟรักโทสที่ร่างกายนำไปใช้สร้างเป็นพลังงานได้ ที่พิเศษคือมีฮอร์โมนเอสโทเจน (Estrogen) ซึ่งมีหน้าที่เหมือนฮอร์โมนเพศหญิงอยู่สูง ทำให้ผิวกระชับ เปล่งปลั่ง ช่วยป้องกันการเกิดโรคมะเร็งชนิดที่สัมพันธ์กับฮอร์โมนและลดอาการผิดปกติของสตรีวัยหมดประจำเดือน นอกจากนี้น้ำมะพร้าวอ่อนยังมีสรรพคุณช่วยลดไข้ แก้ร้อนใน บำรุงกำลัง รักษาอาการอ่อนเพลีย เหมาะสำหรับผู้ป่วยที่กำลังพักฟื้น คนโบราณเชื่อว่าสตรีมีครรภ์ใกล้คลอด ควรดื่มน้ำมะพร้าวบำรุงครรภ์ให้เด็กแข็งแรงผิวพรรณผุดผ่อง แต่ผู้ที่กำลังมีประจำเดือนไม่ควรดื่ม เพราะอาจมีผลให้ประจำเดือนผิดปกติได้ และเนื่องจากมีน้ำเป็นส่วนประกอบหลักผู้เป็นโรคไตจึงควรคำนึงถึงปริมาณในการดื่มน้ำมะพร้าว

โทษของน้ำมะพร้าว กับโรคมะเร็ง

นอกจากนี้ในน้ำมะพร้าวอ่อนยังมีสารไฟโตเอสโตรเจนในปริมาณที่สูง ไม่ต่างจากถั่วเหลือง ซึ่งมีการศึกษาถึงผลของการกินสารสกัดจากถั่วเหลืองที่มีสารไฟโตเอสโตรเจนสูง ในสตรีวัยหมดประจำเดือน เป็นเวลานาน 5 ปี พบว่ามีโอกาสเพิ่มการเกิดโรคเยื่อบุมดลูกหนาตัวผิดปกติ ดังนั้นการดื่มน้ำมะพร้าวอ่อนที่มีสารไฟโตเอสโตรเจนในกลุ่มสตรีที่หมดประจำเดือนมีโอกาสเสี่ยงเป็นโรคเยื่อบุมดลูกหนาผิดปกติได้เช่นกัน

ดังนั้นสตรีที่มีอายุมากกว่า 50 ปี ที่รับประทานอาหารครบ 5 หมู่หลัก จึงไม่จำเป็นต้องดื่มน้ำมะพร้าวทุกวัน และไม่ควรดื่มเกินครั้งละ 1 ลูก เพราะในแต่ละวัน เราได้รับน้ำตาลจาก ขนม น้ำหวาน น้ำอัดลม ลุกอม เค้ก ผลไม้ สารพัดแล้ว ซึ่งส่วนใหญ่มีน้ำตาลร้อยละ 8-15 ซึ่งอาจมีผลทำให้น้ำหนักเพิ่มแบบไม่รู้ตัว และเกิดการสะสมไขมันแทน และสุดท้ายน่ะเหรอ ก็อ้วนลงพุงยังไงล่ะ และที่สำคัญภาวะอ้วนในสตรีสูงอายุโดยเฉพาะคนที่หมดประจำเดือนเป็นปัจจัยเสี่ยงอย่างหนึ่งของการเกิดโรคมะเร็งเต้านมและมดลูก ในกรณีที่ดื่มน้ำเต้าหู้ร่วมด้วยก็ควรหลีกเลี่ยงการดื่มพร้อมกัน เพื่อป้องกันไม่ให้ปริมาณสารไฟโตเอสโตรเจนในร่างกายสูงเกินไป

เนื้อมะพร้าวเมื่อยังอ่อน เนื้อค่อนข้างบางและนุ่ม ใช้เติมความอร่อยให้กับอาหารได้ทั้งคาวและหวาน เช่น ห่อหมก บักลอย เค้ก ส่วน “มะพร้าวทึนทึก” คือมะพร้าวกลางอ่อนกลางแก่ รสชาติหวานมันมักใช้เป็นส่วนผสมของขนมไทยหรือนำไปคั่วแล้วกินเป็นเครื่องเคียงเมี่ยง และเมื่อมะพร้าวแก่จัดเนื้อจะหนาขึ้น เรียกว่า “มะพร้าวห้าว” เป็นส่วนที่นำมาขูดเพื่อคั้นน้ำกะทิ ปรุงอาหารคาวหวาน เพิ่มกลิ่นหอมและรสหวานมันได้เป็นอย่างดี เนื้อมะพร้าวมีเส้นใยอาหารสูง อีกทั้งยังมีคาร์โบไฮเดรต โปรตีน โพแทสเซียม ฟอสฟอรัส ทองแดง และเหล็กอีกด้วย

เนื้อมะพร้าวห้าวนำมาทำน้ำมันมะพร้าวด้วยวิธีสกัดเย็น ในน้ำมันมะพร้าวประกอบด้วยกรดไขมันอิ่มตัวสูงถึงร้อยละ 90 แต่แทบไม่มีคอเลสเตอรอล ลบความเชื่อเดิมที่ว่าน้ำมันมะพร้าวเป็นกรดไขมันอิ่มตัว ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดโรคต่าง ๆ อย่างโรคอ้วน โรคหัวใจ โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน ปัจจุบันมีผลการวิจัยระบุว่า กรดไขมันอิ่มตัวในน้ำมะพร้าวเป็นกรดไขมันที่ร่างกายสามารถเปลี่ยนเป็นพลังงานได้อย่างรวดเร็ว ไม่มีไขมันสะสมในร่างกาย จึงช่วยควบคุมน้ำหนักและดีต่อสุขภาพหัวใจ น้ำมันมะพร้าวที่ผ่านวิธีสกัดเย็นจะยังมีวิตามินอีเหลืออยู่ วิตามินอีนี้อยู่ในรูปของสารโทโคไทรอีนอล (Tocotrienol) ที่มีอานุภาพสูงกว่าสารโทโคเฟอรอล (Tocopherol) ในวิตามินอีทั่วไป 40-60 เท่า จึงช่วยต้านอนุมูลอิสระอย่างมีประสิทธิภาพ น้ำมันมะพร้าวยังเป็นน้ำมันพืชชนิดเดียวที่มีกรดลอริก (Lauric acid) ในปริมาณสูง ช่วยทำลายเชื้อโรคและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกาย ทั้งยังมีประโยชน์ทางด้านความงาม ใช้ในการผลิตเครื่องสำอางที่เกี่ยวกับผิวและผมมากมาย น้ำมันมะพร้าวจะช่วยบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื้น รักษาโรคผิวหนัง และสมานแผล รวมถึงช่วยรักษารังแคและบำรุงผมให้ดกดำเงางาม

 

ใส่ความเห็น